Naar de navigatie

Geluidhinder

Eén van de wetten waar herbestemming in de praktijk vaak tegenaan loopt is de Wet geluidhinder (Wgh). Veel kantoorpanden staan op drukke locaties, langs snelwegen, spoorlijnen en bij vliegvelden. Deze locaties zijn voor kantoren vaak ideaal omdat ze goed te bereiken zijn voor werknemers en klanten.

Bij herbestemming van kantoren tot bijvoorbeeld woningen worden andere regels van kracht en is de locatie aan de drukke snelweg ineens problematisch. Een woning moet aan strengere geluidseisen voldoen dan een kantoor. De maatregelen om aan deze eisen te voldoen kunnen flink in de kosten lopen. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de invloed van de Wet geluidhinder op de herbestemming van leegstaande kantoren.

Een voorbeeld van een project waarbij de Wet geluidhinder een grote rol heeft gespeeld is de transformatie van belastingkantoor Puntegale in Rotterdam naar woningen.