Naar de navigatie

Geluidgevoelig vs. niet-geluidgevoelig

De Wet geluidhinder beschermt geluidgevoelige objecten tegen geluidhinder. Niet-geluidgevoelige objecten worden niet beschermd door de Wet geluidhinder tegen geluidhinder. Om de geluidgevoelige objecten te beschermen tegen geluidhinder, is een stelsel van normen in het leven geroepen. In de wet zijn bepaalde grenswaarden opgenomen. Er is een ondergrens (de voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximaal toelaatbare geluidbelasting). De voorkeursgrenswaarde is de geluidbelasting die altijd toelaatbaar is op de gevel van de geluidgevoelige bestemming. De normering is per geluidsbron en per geluidgevoelige bestemming verschillend, daarnaast is de normering ook afwijkend voor nieuwe situaties en wijzigingen aan bestaande situaties.