Naar de navigatie

Cursussen

Een overzicht van cursussen en praktijkopleidingen op het gebied van herbestemming en/of stedelijke herontwikkeling (archief).

Cursus Transformeren en Herbestemmen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Het transformeren en herbestemmen van gebouwen vraagt om betrokken en vaardige professionals, die beschikken over de juiste ‘mindset’. Het realiseren van nieuwe functies in bestaande gebouwen is een complex en creatief proces. Wie zich met deze opgaven bezighoudt, moet in staat zijn verbindingen te leggen en te denken in kansen. De cursus is opgebouwd rondom deze spilfunctie in het proces van herbestemmen. Een eigen praktijkcasus vormt de rode draad gedurende de cursus.

Datum: 27 januari 2015, duur 6 maanden
Kosten: € 3.650

Meer informatie > 

 

De juridische spelregels voor verbouw en herbestemmen (BNAacademie)

Het Bouwbesluit 2012 kent eenvoudigere regels en lagere eisen voor verbouw en herbestemmen. Dit biedt kansen: plannen zijn zowel technisch als financieel eerder haalbaar. Voorwaarde is wel dat u die regels kent en juist toepast. In deze cursus geeft u daar op praktische wijze een invulling aan.

Datum: 9 december 2014
Kosten: Voor leden kost deelname € 295, niet-leden betalen € 395

Meer informatie > 

 

Aanpak leegstand platteland (Berghauser Pont Academy)

De komende jaren zal de leegstand van gebouwen in het buitengebied explosief toenemen. In 2030 staat 15 miljoen vierkante meter agrarisch onroerend goed leeg. Deze verwachte leegstand van Nederlandse boerenerven overstijgt daarmee die van kantoren of winkels, enorm dus. Het wordt steeds moeilijker goede nieuwe economische bestemmingen te vinden voor boerderijen, schuren en stallen die hun agrarische functie verliezen. Deze cursus maakt de deelnemer meer bewust van de ernst van het probleem en hoe hiermee in de toekomst om te gaan.

Datum: 25 november 2014
Kosten: € 595

Meer informatie > 

 

Rekenen aan herbestemmen en transformatie (BNAacademie)

Bij het maken van een ontwerp voor een herbestemming, hoort ook een antwoord op de vraag: is het financieel haalbaar? In deze praktische cursus leert u basis van het vastgoedrekenen. Er wordt ingezoomd op herbestemming en transformatie en de financiële haalbaarheid daarvan.

Datum: 18 november 2014
Kosten: Voor leden kost deelname € 345, niet-leden betalen € 445

Meer informatie > 

 

Seminar 'Herbestemming en Brandveiligheid' (VBE)

Het jaarlijks VBE-seminar staat dit jaar in het teken van 'herbestemming & Brandveiligheid'. Op dit moment is sprake van een groot aanbod van leegstaande gebouwen in Nederland. Het wordt daardoor een steeds grotere uitdaging om goede mogelijkheden voor hergebruik te vinden. Bovendien levert het herbestemmen ook brandveiligheidsuitdagingen op.

Datum: 8 oktober 2014
Kosten: Voor niet-leden kost deelname € 295

Meer informatie > 

 

Flexibel en tijdelijk bestemmen (Berghauser Pont Academy)

De crisis zorgt voor onzekerheid op de bouwmarkt. Grote geplande projecten gaan niet door, sommige projecten zijn on hold gezet of stagneren en andere projecten worden afgeslankt. In deze continu veranderende omgeving hebben gemeenten behoefte aan meer flexibiliteit om zo adequater op wensen in de markt in te spelen. En als een project dan (nog) niet doorgaat is een andere (tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte wenselijk. Hiervoor zijn al instrumenten beschikbaar, maar welke pak ik nu wanneer? En hoe doe ik dat in de praktijk? Dat dit onderwerp leeft blijkt uit het nieuwe ontwerp-besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet, 6e tranche. Hierin wordt zelfs een speciale regeling getroffen voor een aantal lopende projecten.

Datum: 6 oktober 2014
Kosten: € 595

Meer informatie > 

 

Rekenen aan herbestemmen en transformatie (BNAacademie)

Bij het maken van een ontwerp voor een herbestemming, hoort ook een antwoord op de vraag: is het financieel haalbaar? In deze praktische cursus leert u basis van het vastgoedrekenen. Er wordt ingezoomd op herbestemming en transformatie en de financiële haalbaarheid daarvan.

Datum: 15 mei 2014
Kosten: Voor leden kost deelname € 345, niet-leden betalen € 445

Meer informatie > 

 

Herbestemmen van bestaand vastgoed (BNAacademie)

Het herbestemmen van leegstaande gebouwen is actueler dan ooit. Het is voor architecten één van de grootste opgaven van de komende tijd. En dan gaat het niet alleen om die paar gebouwen die op de monumentenlijst staan. Het gaat juist om de massa: het herkennen van het architectonisch potentieel in de alledaagse voorraad, en het maken van een haalbaar plan.

Datum: 8 mei 2014
Kosten: Voor leden kost deelname € 345, niet-leden betalen € 445

Meer informatie > 

 

Praktijkmiddag Herbestemming monumentale gebouwen (Berghauser Pont)

In deze praktijkmiddag worden beleid, regels, financiering en actualiteiten aan de hand van praktijkgevallen en concrete do's & dont's geïllustreerd. Aan het einde van de middag heeft u handvatten hoe een herbestemming aan te pakken en te begeleiden en kent u voorbeelden uit heel Nederland. Door een casegerichte aanpak heeft u de mogelijkheid vragen te stellen over uw eigen herbestemming.

Datum: 24 april 2014
Kosten: € 295

Meer informatie > 

 

Flexibel en tijdelijk bestemmen (Berghauser Pont Academy)

De crisis zorgt voor onzekerheid op de bouwmarkt. Grote geplande projecten gaan niet door, sommige projecten zijn on hold gezet of stagneren en andere projecten worden afgeslankt. In deze continu veranderende omgeving hebben gemeenten behoefte aan meer flexibiliteit om zo adequater op wensen in de markt in te spelen. En als een project dan (nog) niet doorgaat is een andere (tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte wenselijk. Hiervoor zijn al instrumenten beschikbaar, maar welke pak ik nu wanneer? En hoe doe ik dat in de praktijk?

Datum: 3 april 2014
Kosten: € 595

Meer informatie > 

 

Cursus Herbestemming van Beeldbepalende Gebouwen (HAN)

Het realiseren van nieuwe functies in oude gebouwen is een complex en creatief proces, dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Wie zich met deze opgaven bezighoudt, moet daarom in staat zijn verbindingen te leggen. De cursus "herbestemming van beeldbepalende gebouwen" is opgebouwd rondom deze spilfunctie in het proces van herbestemmen. De cursus wordt aangeboden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met NIBAG.

Startdatum: 18 maart 2014, duur zes maanden
Kosten: € 3.650

Meer informatie > 

 

Leergang Herbestemmen Vak van de toekomst (SBRCURnet)

In deze tweedaagse leergang ligt de focus op het transformeren van kantoren naar woningen. Het geleerde kunt u natuurlijk ook in monumentale gebouwen en voor (nieuw) werken, winkelen of recreëren toepassen. Zowel tijdelijk als permanent herbestemmen komt aan bod. Deze leergang staat nieuw vakmanschap centraal. De tijden zijn veranderd, maar dat geldt ook voor wet en regelgeving. Herbestemmen begint zeker nu bij weten voor wie je het doet. Klanten zijn diverser dan menigeen denkt. Hoe vind je ze? Kan ontwikkelen met bewoners ook? Maar vooral: hoe omzeil je technische, financiële en organisatorische klippen.

Cursusdata: 17 maart en 3 april 2014
Kosten: € 995 (excl. BTW)

Meer informatie > 

 

Flexibel en tijdelijk bestemmen (Berghauser Pont)

De crisis zorgt voor onzekerheid op de bouwmarkt. Grote geplande projecten gaan niet door, sommige projecten zijn on hold gezet of stagneren en andere projecten worden afgeslankt. In deze continu veranderende omgeving hebben gemeenten behoefte aan meer flexibiliteit om zo adequater op wensen in de markt in te spelen. En als een project dan (nog) niet doorgaat is een andere (tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte wenselijk.

Datum: 27 januari 2014
Kosten: € 595

Meer informatie > 

 

Herbestemmen van rijksmonumenten (BNAacademie)

Het ontwerpen aan de transformatie van een rijksmonument is een heel aparte tak van sport binnen de architectuur. Het kent zijn eigen regelgeving, stakeholders, tijdspaden en architectonische overwegingen. Zijn architecten die aan monumenten werken andere architecten dan nieuwbouwers? Hoe is hun werkwijze en ontwerpproces ingericht? Wat maakt bij hen het verschil?

Startdatum: 9 december 2013
Kosten: Voor leden kost deelname € 345, niet-leden betalen € 445

Meer informatie > 

 

De juridische spelregels voor verbouw en herbestemmen (BNAacademie)

Het Bouwbesluit 2012 kent eenvoudigere regels en lagere eisen voor verbouw en herbestemmen. Dit biedt kansen: plannen zijn zowel technisch als financieel eerder haalbaar. Voorwaarde is wel dat u die regels kent en juist toepast. In deze cursus geeft u daar op praktische wijze een invulling aan.

Startdatum: 3 december 2013
Kosten: Voor leden kost deelname € 295, niet-leden betalen € 395

Meer informatie > 

 

Herbestemmen van bestaande voorraad (BNAacademie)

Het herbestemmen van leegstaande gebouwen is actueler dan ooit. Het is voor architecten één van de grootste opgaven van de komende tijd. En dan gaat het niet alleen om die paar gebouwen die op de monumentenlijst staan. Het gaat juist om de massa: het herkennen van het architectonisch potentieel in de alledaagse voorraad, en het maken van een haalbaar plan. Ontwerpen in een bestaande structuur is van een heel andere orde dan nieuwbouw. Er spelen andere belangen en processen, en het tot stand komen van het ontwerp verloopt anders dan bij nieuwbouw. Wat komt hier allemaal bij kijken? Hoe kunt u snel analyseren waar u op in moet zetten? Waar zit het architectonisch potentieel?

Startdatum: 18 november 2013
Kosten: Voor leden kost deelname € 345, niet-leden betalen € 445

Meer informatie > 

 

Rekenen aan herbestemmen en transformatie (BNAacademie)

Bij het maken van een ontwerp voor een herbestemming, hoort ook een antwoord op de vraag: is het financieel haalbaar? In deze praktische cursus leert u basis van het vastgoedrekenen. Er wordt ingezoomd op herbestemming en transformatie en de financiële haalbaarheid daarvan.

Startdatum: 15 november 2013
Kosten: Voor leden kost deelname € 345, niet-leden betalen € 445

Meer informatie > 

 

Opleiding Leegstand- en Transformatiemanagement (Platform31)

In 3 x 2 dagen maakt u op diverse schaalniveaus kennis met theorieën, modellen, concepten, praktijkvoorbeelden en koplopers op het gebied van leegstand en transformatie. De opleiding is gericht op het in de praktijk kunnen toepassen van deze kennis. Gedegen kennisoverdracht over markt, beleid en instrumentarium wordt gecombineerd met het bespreken en uitwerken van (eigen) casuïstiek en inspiratie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dat geeft de basis voor een succesvolle aanpak; om een goede analyse te kunnen maken en een succesvolle strategie voor transformatie te kunnen formuleren en starten. Hoe gaan we de leegstand te lijf: herpositioneren, transformeren, tijdelijk en/of definitief herbestemmen?

Startdatum, cursusduur: 5 november 2013, drie maanden
Kosten: € 3.750 / € 3.250 partners Platform31 (prijzen excl. BTW, incl. studiemateriaal)

Meer informatie > 

 

Technische en juridische aspecten van herbestemmen (Bureau Kennis/BNI)

Tijdens deze cursus gaan de deelnemers op actieve en praktische wijze aan de slag met het thema herbestemmen. Zowel de technische (Bouwbesluit 2012: begrippen, voorschriften, opzet en actualiteiten) als juridische aspecten (instrumenten: bestemmingsplan, omgevingsvergunning, ontwikkelingen, vergunningvrij bouwen, juridische aspecten van bouwfouten en Welstand) van herbestemmen zullen uitgebreid aan de orde komen. Voorafgaand aan de cursus worden specifieke vragen over onderdelen van deze cursus opgehaald middels een intakeformulier. Op grond hiervan wordt het definitieve programma vastgesteld. De cursus is bedoeld voor (interieur)architecten, technisch adviseurs en ontwikkelende bouwers.

Datum: 28 oktober 2013
Kosten: BNI-leden € 300 pp (excl. BTW), niet BNI-leden € 400 pp (excl. BTW)

Meer informatie > 

 

Herbestemming onder de permanente Crisis- en herstelwet (Bureau Kennis)

De door de overheid erkende onnodige rem op het herbestemmen van leegstaand vastgoed heeft onder andere geleid tot het (permanent) invoeren van de Crisis- en herstelwet. Deze cursus biedt u de praktische kennis over het herbestemmen en het huidige wettelijk kader daarvoor en helpt u juiste inschattingen over haalbaarheid te maken. Ruimtelijk kader, kosten baten analyse, tijdelijkheid of permanentheid, verbouwvoorschriften en gebruiksvergunningen worden besproken. Het volgen van deze cursus stelt de deelnemer in staat om daarna praktijksituaties in zijn/haar werksituatie beter te duiden, te herkennen en te begrijpen. De cursus is bedoeld architecten, technisch adviseurs, gebouweigenaren en ontwikkelende bouwers.

Datum: 11 oktober 2013
Kosten: € 395 excl. BTW, incl. lunch, koffie/thee en uitgebreide syllabus

Meer informatie > 

 

Werkatelier Financiële aspecten van herbestemmen  (TransformatieTeam/BOEi)

Voor de tweede keer organiseren het TransformatieTeam en BOEi een werkatelier over de financiële aspecten van herbestemmen. Het werkatelier, bedoeld voor diegenen die met een herbestemming te maken hebben maar geen financieel specialist zijn, vindt plaats in Den Bosch. Dit jaar is er veel aandacht voor praktisch rekenen. Deelnemers nemen hun eigen laptop mee en gaan zelf aan de slag. Ook een bezoek aan de Watertoren in Den Bosch, waar BOEi werkt aan de restauratie en herbestemming, maakt onderdeel uit van het programma. Projectleider Clemens Veraa onderwerpt de Watertoren op inzichtelijke wijze aan een financiële ontleding. Aan het einde van de dag is er ruimte om eigen projecten voor te leggen aan de vakmensen.

Datum: 3 oktober 2013
Kosten: € 225 excl. BTW

Meer informatie > 

 

NRP Academie

De NRP Academie is een opleiding van één jaar. De opleiding start in september 2013 en eindigt eind juni 2014. De studielast is gemiddeld één dag in de week. Er worden colleges en workshops gegeven en in groepsverband gewerkt aan casussen. De opleiding is verdeeld in vier modules: Veranderen, Verbinden, Verdienen en Verbouwen. De eerste module is algemeen verkennend en gericht op de attitudeverandering. De drie andere modules gaan verder in op de inhoudelijke aspecten van de opgave. Naast de modules zijn er twee challenges per jaar.

Datum: september 2013 - juni 2014
Kosten: € 9.750 excl. BTW, partners en fellows van het NRP krijgen € 1.000 korting

Download de brochure > 

 

Tweedaagse leergang Herbestemmen - Vak van de toekomst

Deze zesde editie van de tweedaagse leergang staat in het teken van de Nieuwe Realiteit: programma, financiering, creatieve ontwikkelmethoden en kansen door nieuwe regelgeving. In Amersfoort en Rotterdam kunnen gemeenten, architecten, ontwikkelaars, bouwers en adviseurs kennis halen over theorie en praktijk van het herbestemmen. De leergang wordt georganiseerd door het transformatieteam in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, BOEi, SEV, TU Delft, Her.nl (Academie voor herontwikkeling), Nationaal Programma Herbestemming en SBR.

Datum: 11 en 26 september 2013
Kosten: € 995 voor beide dagen

Meer informatie >


Herbestemming van beeldbepalende gebouwen (HAN)

Met de opleiding Herbestemmen van beeldbepalende gebouwen krijgt u inzicht in de gehele bouwlijn van restaureren en transformeren. Op beeldende wijze worden opgaven, methodieken, knelpunten en oplossingen behandeld. Diverse excursies naar aansprekende projecten zorgen voor een koppeling van theorie en praktijk en met een casestudy werkt u aan de eigen invulling van een project.

Startdatum, cursusduur: 10 september 2013, 8 maanden
Kosten: € 5600, inclusief lesmateriaal, koffie/thee, maaltijden en excursies


Monumenten: de laatste ontwikkelingen (NVM)

Tijdens deze interactieve cursus praat het Restauratiefonds u bij over de fiscale, financiële en beleidsmatige actualiteiten op het gebied van monumenten. Met een aantal praktijkgerichte cases zal de opgedane kennis direct worden toegepast: learning by doing! Onderwerpen die de revue passeren:

  • Instandhoudingfilosofie: wat kan, mag  en moet
  • Monumenten: de fiscale & financiële actualiteiten
  • Veelvoorkomende bouwkundige problemen
  • Uitgebreide cases

Data: 10 september en 10 oktober 2013, in resp. 's Hertogenbosch en Doesburg 
Kosten:€ 338 voor NVM-leden, € 450 voor niet-leden (excl. BTW)


Cursusmiddag: Het bestemmingsplan, sneller en beter (Platform31)

Mede door de crisis klinkt steeds meer de roep om nieuwe juridisch-planologische mogelijkheden om sneller te kunnen inspringen op ontwikkelingen. Termen als organische gebiedontwikkeling, uitnodigingsplanologie en flexibele bestemmingsplannen zijn veel gehoord. De rijksoverheid is al ruime tijd druk bezig met de beantwoording van deze roep, onder meer in het kader van het programma Eenvoudig Beter. Met het huidig instrumentarium is versnelling al mogelijk. Deze studiemiddag gaat in op deze mogelijkheden en biedt concrete handvatten. Doelgroep voor deze cursus: beleidsambtenaren gemeenten, bestuursjuristen, adviseurs ruimtelijke ontwikkeling.

Datum: 30 mei 2013
Kosten: leden € 280, niet-leden € 365

Meer informatie > 

 

Architectonisch potentieel in rijksmonumenten (BNAacademy)

In deze cursus komen enkele spraakmakende transformaties van monumenten aan de orde, en de verschillende strategieën die door de ontwerper zijn toegepast. Hoe verloopt de samenwerking met Monumentenzorg en andere instanties? Wat maakt een monumentale opgave zo anders dan een reguliere hergebruik opgave of nieuwbouw? Hoe vindt u als architect uw eigen vormentaal in zo'n dwingende bestaande context? In de middag gaat u tijdens een excursie zelf kijken naar spraakmakende voorbeelden.

Datum: 27 mei 2013
Kosten: leden € 345, niet-leden € 445

Meer informatie >

Herbestemmen van monumenten (Erfgoedacademie)

We kennen in ons land veel monumentale gebouwen die leeg komen te staan en om een nieuwe bestemming vragen. Voorbeelden zijn boerderijen, kerken, kloosters en industriële complexen. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers praktische handvatten om deze gebouwen een nieuw leven te geven. Inmiddels zijn de nodige ervaringen opgedaan met de herbestemming van dergelijke gebouwen. Van deze ervaringen kunnen we leren, niet alleen van het succes, maar ook van de problemen en hoe deze aan te pakken. Tijdens deze dag wordt o.a. duidelijk gemaakt dat herbestemming altijd maatwerk is en dat per geval moet worden gekeken naar de context van het monument, de te behouden cultuurwaarden, de exploitatie en beheer en of het gebruik wel bij het gebouw past.

Datum: 25 april 2013
Kosten: € 225

Meer informatie >

 

Tweedaagse leergang Herbestemmen - Vak van de toekomst

Deze tweedaagse leergang staat in het teken van de Nieuwe Realiteit: programma, financiering, creatieve ontwikkelmethoden en kansen door nieuwe regelgeving. In Amersfoort en Rotterdam kunnen gemeenten, architecten, ontwikkelaars, bouwers en adviseurs kennis halen over theorie en praktijk van het herbestemmen. De leergang wordt georganiseerd door het transformatieteam in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, BOEi, SEV, TU Delft, Her.nl (Academie voor herontwikkeling), Nationaal Programma Herbestemming en SBR.

Datum: 10 april en 23 april 2013
Kosten: € 995 voor beide dagen

Meer informatie >


Transformatie en renovatie van kantoren (ASRE)

In de opleiding worden kennis en vaardigheden aangereikt om de mogelijkheden voor transformatie en renovatie van een kantoorgebouw in kaart te brengen. Centraal hierbij staat het optimaliseren van waarde, voor zowel gebruiker, eigenaar als omgeving. De mogelijkheden voor toekomstig gebruik van een object worden bepaald op basis van grondige analyse naar de marktpositie van een kantoor, de (nieuwe) financiële, fiscale en bouwtechnische mogelijkheden en omgevingsrechtelijke aspecten. De opleiding gaat de diepte in aan de hand van een reeks bestaande business cases.

Datum: 5 april 2013 - 28 juni 2013
Kosten: € 3.975

Meer informatie >


De kracht van de gemeente bij transformatie (SBR/Search)

Hoe pakt u leegstand in uw gemeente effectief aan? Welke instrumenten heeft u als gemeente ter beschikking voor herbestemmen? Laat u in één dag informeren en inspireren tijdens de cursus: Hoe regisseert u een herbestemmingsproject? Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Duurzaam herbestemmen kàn van Anne-Marie Rakhorst organiseert SBR samen met Search deze cursus. Het Nationaal Programma Herbestemming ondersteunt dit initiatief.

Datum: 28 maart 2013
Kosten: € 545

Meer informatie >

 

De financiële haalbaarheid van herbestemming (BNAacademy)

Bij het maken van een ontwerp voor een herbestemming hoort ook een antwoord op de vraag: is het financieel haalbaar? In deze praktische cursus leert u basis van het vastgoedrekenen. Er wordt ingezoomd op herbestemming en transformatie en de financiële haalbaarheid daarvan.

Datum: 27 maart 2013
Kosten: leden € 345, niet-leden € 445

Meer informatie >


Opleiding Leegstand- en transformatiemanagement

Zesdaagse opleiding, bedoeld voor iedereen die professioneel te maken heeft of krijgt met management rond leegstand- en transformatievraagstukken, is opgebouwd uit verschillende blokken. Ieder blok biedt kennis, maar ook oefening en inspiratie. Leervragen die aan bod komen, zijn onder andere:

  • Welk vastgoed is kansrijk en zal op termijn weer gaan renderen?
  • Waar is upgrading mogelijk met functiebehoud en waar zijn functieverandering en eventueel sloop en nieuwbouw nodig?
  • Kansen voor tussentijdse invulling en hoe kan dit helpen om investeringen op gang te brengen?
  • Hoe kunnen eigenaren worden verleid om mee te werken aan de aanpak van leegstand?
  • Welk instrumentarium is beschikbaar?

Startdatum, cursusduur: 20 november 2012, 2 maanden
Kosten: € 3.750 excl. btw (incl. studiemateriaal)

Meer informatie >

 

Rekenen aan herbestemmen en transformatie (BNAacademie)

Bij het maken van een ontwerp voor een herbestemming, hoort ook een antwoord op de vraag: is het financieel haalbaar? In deze praktische cursus leert u de basis van het vastgoedrekenen. Er wordt ingezoomd op herbestemming en transformatie en de financiële haalbaarheid daarvan.

Datum: 12 oktober 2012
Kosten: leden € 345, niet-leden € 445

Meer informatie >


De kracht van de gemeente bij transformatie (SBR/Search)

Hoe pakt u leegstand in uw gemeente effectief aan? Welke instrumenten heeft u als gemeente ter beschikking voor herbestemmen? Laat u in één dag informeren en inspireren tijdens de cursus: Hoe regisseert u een herbestemmingsproject? Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Duurzaam herbestemmen kàn van Anne-Marie Rakhorst organiseert SBR samen met Search deze cursus. Het Nationaal Programma Herbestemming ondersteunt dit initiatief.

Datum: 4 oktober 2012
Kosten: € 545

Meer informatie >

 

Herbestemmen van beeldbepalende gebouwen (HAN)

Met de opleiding Herbestemmen van beeldbepalende gebouwen krijgt u inzicht in de gehele bouwlijn van restaureren en transformeren. Op beeldende wijze worden opgaven, methodieken, knelpunten en oplossingen behandeld. Diverse excursies naar aansprekende projecten zorgen voor een koppeling van theorie en praktijk en met een casestudy werkt u aan de eigen invulling van een project.

Startdatum, cursusduur: 25 september 2012, 8 maanden
Kosten: € 5.600


Herbestemmen van monumenten (Erfgoedacademie)

We kennen in ons land veel monumentale gebouwen die leeg komen te staan en om een nieuwe bestemming vragen. Voorbeelden zijn boerderijen, kerken, kloosters en industriële complexen. Inmiddels zijn de nodige ervaringen opgedaan met de herbestemming van dergelijke gebouwen. Van deze ervaringen kunnen we leren, niet alleen van het succes, maar ook van de problemen en hoe deze aan te pakken. Herbestemming is altijd maatwerk en per geval moet worden gekeken naar de context van het monument, de te behouden cultuurwaarden, de exploitatie en beheer en of het gebruik wel bij het gebouw past.

Deelnemers aan deze cursus krijgen praktische handvatten om monumentale gebouwen een nieuw leven te geven. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: inventarisatie van de cultuurhistorische waarden, samenwerking met andere partijen, financiële mogelijkheden, hoe organiseer je het proces.

Datum: 20 september 2012
Kosten: € 225

Meer informatie >

 

Gebieds- & Vastgoedontwikkeling (ASRE)

De nieuwe specialistische opleiding Gebieds- & Vastgoedontwikkeling is gericht op het integraal invulling geven aan de veranderende ontwikkelingsopgaven. Ruimtelijke opgaven concentreren zich in toenemende mate op bestaand bebouwd gebied. Zo groeit de groep betrokkenen, veranderen traditionele rollen van betrokken partijen, mengen verschillende functies en wijzigen financieringsarrangementen. Het ontwikkelproces wordt veelzijdiger en complexer. Hier succesvol mee omgaan vraagt kennis, inventiviteit en een integrale blik.

Datum: 3 september 2012 - 21 januari 2013
Kosten: € 7.875 (excl. studieboeken)

Niet langer informatie beschikbaar over deze cursus


Summerclass Leegstand en perspectieven voor de bestaande bouw (SBR)

De leegstand groeit. Een zorgelijke ontwikkeling? In deze Summerclass gaat het om drie onderwerpen:

- inzicht krijgen in leegstand
- aanpakken van leegstand
- het voorkomen van leegstand

De theorie komt interactief aan bod en in het laatste deel van het college gaat u zelf aan de slag met een case.

Datum: 30 augustus 2012
Kosten: € 99

Meer informatie >


Summerclass Rekenen aan transformatie van gebouwen (SBR/bbn)

Onlangs lanceerde bbn in samenwerking met SBR de Rekentool Transformatie om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid van het transformeren van een kantoorgebouw naar appartementen. Loont het? In deze Summerclass krijgt u een introductie op de rekentool en ervaart u de mogelijkheden van de tool in de praktijk. U mag uw eigen gebouw 'meenemen'. SBR organiseert deze Summerclass in samenwerking met bbn adviseurs voor gebouw & gebied.

Datum: 21 augustus 2012
Kosten: € 99

Meer informatie >


Zomerschool Herbestemming (H-team/NPH)

Bent u klaar voor 'oud is nieuw'? Weet u genoeg van de financiering, het ontwikkelingsproces, het ontwerp en het beheer dat daar bij hoort? Weet u de gebruikers te vinden en de meerwaarde van de plek te gelde te maken? De omgang met de bestaande bouw vraagt om nieuwe wegen, methoden, technieken en product-marktcombinaties. Het H-team (Herbestemmingsteam) biedt u daarom een unieke, eenmalige kans voor een compacte bijscholing: iedere Provada-dag eerst even terug naar school om van ervaren rotten in het vak te horen hoe zij het aanpakken. Herontwikkel jezelf.

Datum: 5-7 juni 2012
Kosten: Deelname is gratis

Meer informatie >


Stedelijke herontwikkeling (ASRE/NIROV)

Stedelijke herontwikkeling vraagt om scherpe keuzes. Doordat er structureel minder (traditionele) middelen beschikbaar zijn, worden nu veel ontwikkelingen vertraagd of stilgelegd. Er is een groeiend besef dat we vastlopen als we niet tot innovatie komen. Maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken als leegstand, herbestemming en planningsoptimisme vragen om kennis, inventiviteit en een integrale blik. Het accent verschuift naar kleinere, gedifferentieerde projecten. Het gangbare ontwikkelingsproces waarbij ruimtelijke planvorming en het investeringsproces gescheiden van elkaar plaatsvinden, voldoet niet meer. Wil een stedelijke herontwikkeling succesvol zijn, dan moeten deze processen slim op elkaar worden afgestemd.

De opleiding Stedelijke herontwikkeling geeft antwoord op nieuwe kennisvragen rond de vormgeving van processen, publieke en private financiering en de inzetbaarheid van nieuw en bestaand instrumentarium.

Startdatum, cursusduur: 27 maart 2012, 3 maanden
Kosten: € 3.975

Meer informatie >

NB In het voorjaar van 2013 start deze cursus opnieuw. Meer informatie volgt.