Naar de navigatie

Roggeveenhuis, Middelburg

Dat een verzorgingshuis niet alleen geschikt is voor zorgvoorzieningen, blijkt wel uit het voorbeeld van de herbestemming van het Roggeveenhuis in Middelburg. In opdracht van woningcorporatie Woongoed is het gebouw getransformeerd tot een complex met studentenwoningen.

Meer informatie

  • Casestudy op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ).