Naar de navigatie

Werkgesticht Norgerhaven, Veenhuizen

Het oude werkgesticht van PI Norgerhaven, een rijksmonument, kwam leeg te staan toen het niet meer aan de eisen voldeed. De zoektocht naar vervangend gebruik begon. DAAD Architecten had reeds onderzoek verricht naar hergebruikmogelijkheden van gebouwen in Veenhuizen. In de bij het werkgesticht gevolgde onderzoeksmethodiek 'Programma van Mogelijkheden' staan de potenties van het complex centraal. Het gebouw fungeert nu als Shared Service Center.

Meer informatie