Naar de navigatie

Omvang leegstandsopgave

Het blijkt dat het boerderijenbestand sedert de jaren zestig van de vorige eeuw sterk is teruggelopen. Voor de Tweede Wereldoorlog telde Nederland ongeveer 192.000 boerenbedrijven. Uit een telling van de voormalige Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) uit 2001 blijkt dat in dat jaar er nog maar ongeveer 91.000 boerderijen van vóór 1940 over waren. In zestig jaar was meer dan 50% van de historische boerderijen verdwenen. Een aantal werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest. Daarnaast hebben ruilverkaveling, schaalvergroting, stadsuitbreiding en modernisering ook geleid tot het verdwijnen van de historische boerderijen. Van de overgebleven boerderijen was in 2001 percentueel gezien in Nederland 43,9 procent agrarisch in gebruik, 54,9 procent was herbestemd en 1,2 procent niet in gebruik.

In 2010 is deze situatie zeker niet verbeterd. De afgelopen 10 jaar is het aantal historische boerderijen alweer sterk verminderd en een onderzoek door de Universiteit Wageningen uit 2010 toont aan dat de aankomende 10 tot 15 jaar nog eens 17.000-19.000 boeren zullen stoppen. In 2001 was het percentage boeren in een historische boerderij ca. 38 procent. Indien dit percentage gelijk is gebleven zou dat betekenen dat het om ca. 7.000 historische boerderijen gaat die dan vrijkomen.