Naar de navigatie

Netwerk

Erfgoedvereniging Heemschut
Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.
www.heemschut.nl

Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling
Het Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling staat voor innovatief hergebruik van de gebouwde omgeving. Het platform richt zich op stedelijke ontwikkeling die inzet op transformatie zonder eindbeeld. Het platform pleit voor een stedenbouw die bestaande kwaliteiten en gebruikers een rol laat spelen en leegstaande gebouwen en gebieden innovatief benut. Het platform ziet tussentijds gebruik als ontwikkelkracht. Het platform wisselt kennis uit, ontwikkelt en agendeert kennis rondom tussentijds gebruik van de gebouwde omgeving.
www.tussentijdinontwikkeling.nl

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA)
Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is een landelijk platform waarbinnen bewoners samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De vereniging bestaat uit een platform van 70 bewoners, een bestuur en een secretariaat.
www.lsabewoners.nl

Nationaal Restauratiefonds (NRF)
Het NRF is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidie uitbetaalt aan monumenteneigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekt het fonds informatie en advies bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten. In deze hoedanigheid is Nationaal Restauratiefonds als financier betrokken bij herbestemming.
www.restauratiefonds.nl

Ruimtevolk - Bottom-up transformatie in krimpgebieden
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft RUIMTEVOLK een kennisprogramma ontwikkeld om kennis en ervaringen rondom bottom-up initiatieven in krimp- en anticipeergebieden op verschillende manieren breed te delen. Dit kennisprogramma is bedoeld voor zowel initiatiefnemers als professionals die betrokken zijn bij herbestemming, herontwikkeling of sloop/nieuwbouw van gebouwen of de herinrichting van de openbare ruimte in deze gebieden.
bottomup.ruimtevolk.nl