Naar de navigatie

Benut de tussentijd

  • Als een eigenaar nog geen mogelijkheden heeft voor een definitieve herbestemming van een pand of complex kan de optie voor tijdelijk gebruik worden onderzocht en benut. Om toestemming te krijgen voor tijdelijk gebruik moet je wel vaak vooroordelen overwinnen: bij eigenaars en gemeenten heerst de angst en het wantrouwen dat tijdelijk gebruik alleen maar gedoe geeft, voor onverhaalbare schade zorgt en dat je de tijdelijke gebruikers er niet meer uit krijgt. Maar goed tijdelijk gebruik zorgt er juist voor dat het gebouw bekend wordt (placemaking), en er nieuwe functies opduiken die je wellicht nooit had kunnen voorzien. Gebruik de tussentijd als een kans want daar ligt de mogelijkheid te ontdekken welke opties er voor de toekomst zijn. Tijdelijk gebruik vraagt wel dat je zaken goed regelt en vastlegt, waardoor je de eigenaar én toekomstig gebruiker ontlast van zorgen.
  • Zorg ook voor betrokkenheid van omwonenden en eventuele nabije ondernemers: de tijdelijke functies moeten niet (te veel) concurreren met de middenstand en horeca in de buurt. Wees duidelijk over de duur van de tijdelijkheid bij de gebruikers van het gebouw of complex en schep geen verkeerde verwachtingen.
  • Toen de realisatie van de herbestemming van Werk aan het Spoel vanwege geldgebrek stagneerde, organiseerde Stichting Werk aan het Spoel in die tussentijd ‘voorproefdagen’ op het terrein. Deze spektakels trokken veel bezoekers, zodat Werk aan het Spoel onder bewoners van Culemborg en Rivierenland op het netvlies kwam. Bovendien zag de gemeente Culemborg dat de stichting in staat was grote spektakels te organiseren.
  • Nadat de plannen om het complex van de Wagenwerkplaats in Amersfoort te ontwikkelen tot een centraal stadsgebied met kantoren en woningen in een hoge dichtheid door de crisis en de strenge veiligheidseisen stil kwamen te liggen, heeft een burgerinitiatief geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amersfoort, de NS en Amersfoortse burgers (m.n. uit het aanliggende Soesterkwartier). In deze overeenkomst is vastgelegd dat de Wagenwerkplaats een broedplaats wordt voor creatief en cultureel ondernemerschap én voor onderwijs en innovatie. In plaats van de geplande sloop werd een groot deel van de leegstaande gebouwen gerenoveerd. Door het (tijdelijk) hergebruik ontstaan er nieuwe functies die vooraf niet waren voorzien.