Naar de navigatie

Haal genoeg kennis in huis

  • Veel succesvolle burgerinitiatieven op het gebied van herbestemming worden in gang gezet door ‘professionele’ burgers. Burgers die vanuit hun professie al kennis hebben van de vele facetten van het herbestemmingsproces. Architecten, ondernemers, financiële en juridische specialisten etc. Nathalie van Hoeven van MidWest: ‘Als je niet al ondernemer bent en een professionele achtergrond hebt, ‘dan wordt het een stuk lastiger.’
  • Verzamel de juiste mix van deskundige burgers, zorg dat hun kwaliteiten complementair zijn en realiseer je dat in de verschillende fasen van een herbestemmingsproject (initiatief, realisatie, exploitatie) verschillende deskundigheid nodig is.
  • Als je zelf niet alle deskundigheid in huis hebt, kun je die ook inhuren, erbij vragen of zelf ontwikkelen: learning by doing. De Bank van Noppes wordt op vrijwillige basis bijgestaan door restauratie-architect Katrien Koppers voor het ontwerpen en tekenen van de te bouwen appartementen.
  • Als een bepaalde deskundigheid ontbreekt, kun je ook contact zoeken met professionele organisaties die je kunnen ondersteunen. Stichting Wagenwerkplaats kreeg voor de procesbegeleiding ondersteuning van Habiforum.
  • Zorg ervoor dat je de plek, de buurt, de omgeving goed kent en dat je over een groot netwerk beschikt.
  • Voor de continuïteit van het herbestemmingsproject is het belangrijk dat de opgedane kennis wordt vastgelegd, b.v. in een handboek, of goed wordt overgedragen, b.v. door het aanleggen van een archief.