Naar de navigatie

Provincie Groningen

Naam regeling: Subsidie Restauratie rijksmonumenten
Subsidiabele kosten: Nader te bepalen door de provincie Groningen

Het Budget restauratie rijksmonumenten 2013-2016 is bedoeld voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in de provincie Groningen. De provincie wil het gebruik van rijksmonumenten stimuleren, omdat het gebruik van rijksmonumenten bijdraagt aan de instandhouding van het monument. We geven met dit budget ook een positieve effect geven aan de werkgelegenheid in de bouw, de exploitatie en het aantal leerlingwerkplaatsen.

Subsidie Restauratie rijksmonumenten