Naar de navigatie

Religieus erfgoed

Leegstaande kerken komen steeds vaker voor in het straatbeeld. In heel Nederland zijn nog 4200 kerkgebouwen met een religieuze functie. Door de ontkerkelijking en vergrijzing wordt de komende jaren een kwart daarvan aan de eredienst onttrokken. Van de 170 kloosters die nog als zodanig in gebruik zijn, blijven er waarschijnlijk zo´n 50 over. Als dit proces zich in tien jaar tijd voltrekt, praten we over twee kerken per week. Over één klooster per maand. En over duizenden religieuze voorwerpen per jaar, van orgel tot miskleed.

Sinds het Jaar van het Religieus Erfgoed in 2008 is deze omvangrijke opgave in de aandacht komen te staan. Er zijn bijvoorbeeld verschillende handreikingen uitgebracht. Zowel voor kerkeigenaren als voor lokale overheden. Ook is op sommige plaatsen een dialoog tot stand gekomen tussen beide. Op lokaal of zelfs regionaal niveau onderzoeken ze samen hoe de kerksluitingen het best kunnen worden begeleid. Met een kerkenvisie of kerkenplan wordt een oplossing gezocht voor meerdere kerken tegelijk. Herbestemming van kerken biedt hierbij vaak serieuze mogelijkheden.