Naar de navigatie

Internationaal

Leegstand en sluiting van kerken speelt niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Ook in buurland Duitsland zijn de afgelopen tien jaar zo'n 800 kerkgebouwen verlaten en zullen er nog duizenden volgen. Hoewel in Duitsland gelovigen 'kerkbelasting' betalen als percentage van het gezinsinkomen, volstaan de dalende belastinginkomsten niet langer om alle kerken in functie te houden. In België, waar gemeenten de katholieke kerk grotendeels financieren, is het vraagstuk lange tijd niet erkend. Toch rijst ook hier steeds vaker de vraag of het geringe aantal kerkgangers de forse overheidsbijdrage nog rechtvaardigt. Ook hier is herbestemming van kerken een actueel thema.

In 2011 is de Stichting Future for Religious Heritage opgericht. Dit is een Europees netwerk voor 'historische plekken van aanbidding'. De aangesloten organisaties wisselen binnen het netwerk kennis uit over de omvang en aard van de problematiek en over mogelijke oplossingen. Zo gaat er veel aandacht uit naar het thema nevengebruik. Daarnaast proberen zij met Europese subsidie projecten van de grond te krijgen om hun kennis breder te verspreiden en om aandacht te vragen voor de positie van het religieus erfgoed in de geseculariseerde samenleving. Bij de stichting zijn organisaties aangesloten uit Nederland, België, Bosnië-Herzegovina, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland. Voor meer informatie: www.futurereligiousheritage.eu.