Naar de navigatie

Belastingkantoor Puntegale, Rotterdam

Dit oude belastingkantoor is getransformeerd tot een woninglocatie voor studenten en starters. Dit project heeft last gehad van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting was zelfs na extra isolatie hoger dan de Wet geluidhinder toestaat. Er is toen besloten, omdat het niet op alle plekken mogelijk was om aan de wet te voldoen, om op de plekken waar niet aan de norm van de Wet geluidhinder voldaan kon worden kantoren in het gebouw te vestigen.