Naar de navigatie

Vraag en aanbod

Er zijn uiteenlopende initiatieven op verschillende niveaus met het doel vraag en aanbod van leegstaand monumentaal (of karakteristiek) vastgoed bij elkaar te brengen.

Rijksniveau

 • Biedboek.nl, een initiatief van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) met als doelstelling het online beschikbaar stellen van biedboeken voor verkopen van onroerende zaken via openbare inschrijvingen.

Provinciaal niveau

Lokaal niveau

 • Kantorenloods (Amsterdam), matcht ruimteaanbieders met ruimtevragers in het transformatieproces en 'loodst' partijen door de gemeentelijke organisatie, procedures en regelgeving
 • Stadsloods (Amsterdam), weet waar ruimte vrij is of beschikbaar komt en begeleidt ruimtezoekers met specifieke wensen langs de gemeentelijke instellingen en regels naar hun bestemming; de stadsloods zoekt ook invulling voor leegstaande panden en stimuleert de herontwikkeling van nieuwe gebieden in Amsterdam
 • Urban Resort (Amsterdam), schakel tussen leegstaand vastgoed en creatieve ondernemers die werkruimte zoeken
 • Wikaza.nl, platform om samen met anderen bouwideeën te realiseren (o.a. hergebruik)
 • Transformatiekaart Utrecht, met kantoorpanden en overige panden met kansen voor herbestemming

Private partijen

 • Het Erfgoed, aanbieder industriële gebouwen voor bewoning
 • Redres, erfgoedmakelaar die bemiddelt in vraag en aanbod van monumentaal erfgoed en vintage vastgoed in heel Nederland
 • Reliplan, gespecialiseerde makelaar in kerken en de herbestemming van kerkgebouwen
 • Maatschappelijkvastgoed.nl brengt vraag en het aanbod in de maatschappelijk-vastgoedsector bij elkaar, veelal herbestemmingen.
 • Het landelijke netwerk Lokale Makelpunten is een netwerk van gemeenten, woningcorporaties en exploitanten die gezamenlijk het idee en de missie van Makelpunten verder wil brengen.
 • Herbestemmingspanden.nl. Deze website is een initiatief van GeoTax en heeft tot doel vraag en aanbod bij elkaar te brengen van maatschappelijk vastgoedobjecten die om een nieuwe gebruiker c.q. bestemming vragen.

Meer informatie

Zie voor een overzicht van gerelateerde en commerciële initiatieven voor 'matching' het artikel Makelaars, ontwikkelaars, bemiddelaars, ritselaars.