Naar de navigatie

Binnenmilieu en gezondheid

Sommige nieuwe materialen kunnen stoffen uitstoten (emissies) die de binnenlucht in huis vervuilen of die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gaat zowel om bouw- als inrichtingsmaterialen. Enkele bij verbranding vrijkomende stoffen horen ook tot de schadelijke emissies. Andere schadelijke stoffen in het binnenmilieu houden verband met een slechte ventilatie.

Veel is te voorkomen met een goede ventilatie. Verder kunt u bij herbestemmingsprojecten veel doen aan een gezond binnenmilieu door goed te letten op de ventilatie. Ook kunt u noodzakelijke toevoegingen als nieuwe scheidingswanden of inbouwpakketten optrekken uit materialen die weinig emissies afgeven.